Daňový sprievodca 2016 s komentárom
Daňový sprievodca 2016 s komentárom

Daňový sprievodca 2016 s komentárom

EAN:8588001382568


Publikácia obsahuje:

Daňové zákony:

Zákon o dani z príjmov
Zákon o DPH
Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku + daň z nehnuteľností
Zákon o dani z motorových vozidiel
Zákon o správe daní a poplatkov
Postupy účtovania:

Postupy účtovania - jednoduché účtovníctvo
Postupy účtovania - podvojné účtovníctvo
Opatrenie o zostavení účtovnej závierky pre mikro účtovné jednotky
Opatrenie o zostavení účtovnej závierky pre malé účtovné jednotky
Opatrenie o zostavení účtovnej závierky pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu
Bonus:

Zákon o účtovníctve
Zákon o cestovných náhradách
Zákon o obmedzení platieb v hotovosti
Informácie o účtoch Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
Více


Nabídky všech obchodů zbobrazit: dle relevance od nejlevnějšího od nejdražsího
collegium: Daňový sprievodca 2016 s komentárom
skladem
184 Kč