Zdvořilý nezájem
Zdvořilý nezájem

Zdvořilý nezájem

EAN:9788086781235
ISBN:978-80-86781-23-5


Publikace představí vybrané aspekty vnějších hospodářských vztahů zemí střední Evropy (půjde zejména o Německo a Československo) a to jak z hlediska obecné role vnějších vztahů těchto států, tak i specificky ve vztazích s jinými státy, vyspělými i periferními, mimo zkoumaný region (např. USA, SSSR nebo naopak Portugalsko). Jedním z hlavních záměrů publikace je poukázat na to, jak se do těchto vztahů promítaly významné události jako Velká hospodářská krize nebo druhá světová válka. Dalším cílem je postihnout dopady angažovanosti státu ve vnějších hospodářských vztazích na objem a strukturu zahraničního obchodu dotyčných zemí.
Více


Recenze

Napsat recenzi

Pouze pro registrované

Psaní recenzí je pouze pro registrované uživatele. Registrovat se můžete zde.